Lukáš Trefilík

“Pre každého fotografa je najdôležitejším rozhodnutím určiť si smer, ktorým sa bude uberať, ako aj osvojiť si rukopis, ktorým sa bude prezentovať…”

S hrdosťou môžem prehlásiť, že zlomovým okamihom, ktorý začal formovať môj budúci fotografický vývoj, bol bez pochýb výber hlavného žánru “fine art nude”, pričom si dovolím tvrdiť, že som sa učil, a stále sa učím, od tých najlepších, ktorí kráčajú po našom kraji, ako napr.: Robert Vano, Tereza z Davle a pod., a ktorí, svojim spôsobom, taktiež významne ovplyvnili moju tvorbu.

V tejto sa snažím zachytiť krásu ľudského tela v jeho nadprirodzenejšej podobe a poukázať na to, že vplyv tohto diela nemusí už v dnešnej dobe vzbudzovať len pocity pohoršenia a zahanbenia. Mojím cieľom je poukázať na nežnosť a čistotu tých najdokonalejších línií.

https://www.instagram.com/lukastrefilik/

https://m.facebook.com/PhotoByLukasTrefilik/

      

       

 

Posted in Prednášajúci.